ArtsOnline voor online waarnemers

Waarnemende huisartsen kunnen overal aan de slag door ArtsOnline!

Groei mogelijkheden voor huisartsen zonder een eigen praktijk


Ontdek de mogelijkheden

Duurzame toekomstbestendige 

huisartsenzorg

In sommige delen van ons land zijn meer dan voldoende afgestudeerde huisartsen terwijl andere delen van ons land al geruime tijd kampen met een huisartsentekort.

Om dit verschil te overbruggen is het digitale platform ArtsOnline opgericht. Het platform biedt de mogelijkheid om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Dit voordeel geldt niet alleen voor de huisartsen met een eigen praktijk maar zeker ook voor niet gevestigde huisartsen.

Via een aantrekkelijk waarneemmodel is het voor niet gevestigde huisartsen mogelijk om online waarneemdiensten van gevestigde huisartsen over te nemen, onafhankelijk van tijd en plaats. Een waarnemend huisarts in Amsterdam springt digitaal bij in een regio waar een tekort aan huisartsen is. Zo kan huisartsenzorg overal in Nederland voor de komende jaren blijvend worden gegarandeerd.

Waarnemers over ArtsOnline

Het systeem biedt nog een erg aantrekkelijk voordeel; namelijk het maken van flexibele werkschema's. Een huisarts of waarnemer kan hierdoor nog beter zijn tijd indelen. Privé en werk kan optimaal op elkaar worden afgestemd. En dat allemaal via ArtsOnline, met één druk op de knop.

Voordelen van ArtsOnline voor waarnemers

Privé en werk kan optimaal worden afgestemd  


Geautomatiseerd een digitaal contract en verkoopfactuur


Een locatie 

onafhankelijke werkplek


Openbare online marktplaats

De waarnemend arts krijgt toegang tot het ArtsOnline platform. Hierop bevindt zich een openbare marktplaats waar gereageerd kan worden op beschikbare online spreekuren van huisartsen. Ook kan door een praktijkhoudende huisarts, waarmee een samenwerkingsrelatie bestaat, rechtstreeks een verzoek worden gedaan om online waar te nemen.

Die online waarneming wordt uitgevoerd via een virtuele spreekkamer. Huisartsen of hun waarnemers halen online patiënten op uit de digitale wachtkamer en starten hun spreekuur. Meerdere huisartsen en hun waarnemers kunnen tegelijkertijd patiënten uit de wachtkamer ophalen. 

Vooraf en tijdens het consult is de door de patiënt ingevulde intake zichtbaar. Met de patiënt kan worden gechat, gebeld en kan een videocontact plaatsvinden. Ook foto’s kunnen worden gedeeld. Tijdens het gesprek en na afloop, kan de rapportage conform NHG-richtlijnen in ArtsOnline plaatsvinden. De praktijkhouder ziet het verslag in zijn overzichten terug. 

Binnen het systeem kunnen huisarts en waarnemer ook tegelijkertijd een online spreekuur houden waardoor de werkdruk voor de arts en de wachttijd voor de patiënt wordt verminderd. Ook is het mogelijk om patiënten op afspraak in te plannen.

Een complete oplossing

ArtsOnline is ontwikkeld voor en door huisartsen. De expertise, ervaring, kennis en organisatie van de huisartsensector wordt op het platform ten volle benut. ArtsOnline is opgezet als een totaalsysteem: naast de digitale intake, de virtuele wachtkamer, het beeldbellen, de live chat is het ook een plek waar bekende waarnemers voor de praktijkhoudende huisarts en onbekende waarnemers eenvoudig kunnen meewerken in de huisartsenpraktijk. Zij hoeven dan niet fysiek in de praktijk aanwezig te zijn, maar kunnen ook in een eigen werkkamer aan de andere kant van het land zitten en desgewenst spreekuur houden buiten kantoortijden. 

Simpel en flexibel

De waarnemer kan zijn dienst tegen de gecommuniceerde voorwaarden - zichtbaar in ArtsOnline - zoals tijdstip, duur, het vaste beschikbaarheidstarief en het variabele tarief per geholpen patiënt, accepteren. Een huisarts kan de voorwaarden van de 'deal' zelf kiezen. Zij kunnen met een druk op de knop kiezen uit een reeks vaste tarieven en uit een reeks variabele tarieven. Hier is ArtsOnline geen partij in. Ook zijn er geautomatiseerde waarneemcontract -betaal -en facturatie-faciliteiten beschikbaar binnen het platform. Er wordt voor beide partijen geautomatiseerd een digitale inkoop- en verkoopfactuur gegenereerd. 
De praktijk van de toekomst
Het platform werkt super-simpel. U wordt tijdens de implementatie van het platform volledig begeleid en ontzorgd door de medewerkers van ArtsOnline.  Als u kiest voor ArtsOnline kiest u voor zekerheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit.  We bieden ondersteuning voor patiënten, huisartsen en waarnemers via live chat vanuit ArtsOnline tussen 8.30 – 18.00 van maandag t/m vrijdag en 24 uur per dag via een online kennisbank en filmmateriaal.
Toekomstbestendige huisartsenzorg