Video Aspect Ratio: 9:4

null

Duurzame toekomstbestendige huisartsenzorg.


ArtsOnline is hét digitale huisartsenzorg- en patiëntenplatform dat op innovatieve wijze contact tussen huisartsen, waarnemers en patiënten mogelijk maakt. Het kan de werkdruk binnen huisartsenpraktijken verminderen, het zorgt ervoor dat de aanwezige waarneemcapaciteit in Nederland optimaal kan worden benut en de toegang tot huisartsenzorg nu en in de toekomst op een vernieuwende manier kan worden gewaarborgd.


Met ArtsOnline invulling geven aan het anders organiseren van zorg met digitale ondersteuning. Zodanig, dat beter ingespeeld kan worden op de door huisartsen en waarnemers zo gewenste werkdrukvermindering en flexibiliteit in werken én tegemoet gekomen wordt aan de wensen van patiënten. Met ArtsOnline wordt de nu niet benutte, maar latent aanwezige, huisartsencapaciteit online beschikbaar gemaakt.


Duurzame toekomstbestendige huisartsenzorg.


ArtsOnline is hét digitale huisartsenzorg- en patiëntenplatform dat op innovatieve wijze contact tussen huisartsen, waarnemers en patiënten mogelijk maakt. Het kan de werkdruk binnen huisartsenpraktijken verminderen, het zorgt ervoor dat de aanwezige waarneemcapaciteit in Nederland optimaal kan worden benut en de toegang tot huisartsenzorg nu en in de toekomst op een vernieuwende manier kan worden gewaarborgd.


Met ArtsOnline invulling geven aan het anders organiseren van zorg met digitale ondersteuning. Zodanig, dat beter ingespeeld kan worden op de door huisartsen en waarnemers zo gewenste werkdrukvermindering en flexibiliteit in werken én tegemoet gekomen wordt aan de wensen van patiënten. Met ArtsOnline wordt de nu niet benutte, maar latent aanwezige, huisartsencapaciteit online beschikbaar gemaakt.


ArtsOnline is een digitaal platform dat huisartsen- en waarneemcapaciteit flexibel met elkaar in contact brengt, zodat de patiënt online huisartsenzorg kan ontvangen. ArtsOnline biedt voor patiënten een online-inloopspreekuur aan, dat een huisarts op de praktijk kan doen, maar ook vanuit huis. Daarnaast kan de huisarts ervoor kiezen dit spreekuur uit te besteden aan vaste of online waarnemers, om bv. piekuren in de praktijk op te vangen.


Het is samen met huisartsen ontwikkeld en heeft als uitgangspunt dat huisartsen(organisaties) hun autonomie behouden: er wordt door ArtsOnline geen zorg geleverd, huisartsen bepalen zelf wie ze als waarnemer inzetten, en het is HIS-onafhankelijk.


Ontdek de voordelen

ArtsOnline biedt regionale huisartsenorganisaties de mogelijkheid om huisartsenzorg in de regio anders te organiseren, waarin u de huisartsenpraktijken faciliteert. Uit gesprekken die wij met regio’s voeren komen bijvoorbeeld de volgende ideeën naar voren:


  • Faciliteren van de huisartsen bij het gebruik van ArtsOnline (ondersteuning bij communicatie, implementatie en scholing), waardoor huisartsen in staat zijn hun onderlinge waarneming, maar ook waarneming door andere artsen efficiënt digitaal te organiseren;
  • Contracteren van  een poule van waarnemers uit de regio die (een deel van) de online spreekuren voor huisartsen op zich nemen, en daarmee pieken kunnen opvangen;
  • Organiseren van online waarneming voor praktijken waar plotseling een huisarts is weggevallen;
  • De huisartsenpost wordt overdag bemand door waarnemers en huisartsen die online huisartsenzorg verlenen voor huisartsenpraktijken, waardoor deze een aanzienlijke vermindering van werkdruk ervaren;
  • De diensten kunnen op HAGRO niveau; in geval van waarneming, ziekte of vakantie op een nieuwe wijze worden georganiseerd. 

Bijdrage in het oplossen van het continuïteitsvraagstuk

Maakt latente huisartsen capaciteit online beschikbaar

ArtsOnline

ArtsOnline

is HIS-onafhankelijk

ArtsOnline helpt en ondersteunt:

Huisartsen

Minder werkdruk, meer variatie, groeimogelijkheden en een prachtige service voor uw patiënten.


Waarnemers

De mogelijkheid om online diensten van gevestigde huisartsen over te nemen, onafhankelijk van tijd en plaats.

Patiënten

Simpel, veilig en vertrouwd zorg krijgen van uw huisarts of een waarnemend huisarts, zonder dat u de deur uit hoeft. 

Huisartsen
Organisaties

De mogelijkheid om huisartsenzorg in de regio efficiënt en digitaal te organiseren.


Meer afwisseling en vrijheid voor huisartsen en waarnemers.

Het online vinden van een online waarnemer kan nu met gemak. Een huisarts zet een waarneemverzoek uit. Huisartsen die online spreekuren willen overnemen tekenen hierop in. De praktijk houdende huisarts koppelt eenvoudig de gewenste waarnemer aan zijn spreekuren. Een digitale marktplaats waar praktijkhouders en spoedposten in contact kunnen komen met waarnemers die online willen waarnemen. Wilt u groeien met uw huisartsenpraktijk of als zelfstandig waarnemer? Meer balans in werk en privé, werken vanuit huis wanneer u dat wilt? ArtsOnline maakt het mogelijk.

ArtsOnline mede dankzij onze innovatiepartners

Huisarts 's-Heerenberg

Bé Prenger

Huisarts Delden
Huisarts / Waarnemer

Michiel v. Baasbank

Huisarts Zwolle
De praktijk van de toekomst

Enthousiast? Vraag een demo aan.

Wilt u weten wat ArtsOnline voor uw organisatie en de bij uw organisatie aangesloten huisartsenpraktijken kan betekenen? Graag gaan we met u in gesprek en demonstreren wij de werking van ons platform.